Kort om Løberknæ

Hvad er det?
For at gøre forvirringen total er løberknæ og runner’s knee ikke det samme.
I Danmark betegner vi løberknæ som smerter på ydersiden af knæet. I resten af verdenen kaldes dette for ITB syndrome (Iliotibial band syndrome) hvorimod Runner’s knee er betegnelsen for smerter relateret til knæskallen (patella). Runner’s knee betegnes i danmark som Patellafemoralt smertesyndrom.

Idag handler det om den danske udgave af Løberknæ, altså smerter på ydersiden af knæet.

 

Så hvad er løberknæ?

Den lange udgave:
På forsiden af hoftekammen sidder en lille tap kaldet Spina Iliaca Anterior Superior (SIAS). Fra denne udspringer 2 muskler i nedadgående retning. Disse 2 muskler hedder hhv. Sartorius og Tensor Facia Lata (TFL). TFL kan du finde ved at bøje i hoften og dreje hele foden udad (indadrotation i hoften).
TFL løber ned i en lang sene der hedder Tractus iliotibialis (ITB på engelsk). Dele af denne sene hæfter øverst på skinnebenets yderside og resten* løber sammen med musklen på forsiden af skinnebenet der løfter foden (Tibialis Anterior).
Hvis senen er for stram i sit forløb over knæet, kan der opstå friktion i mellem lårben og sene hvilket medfører inflammation.

Løberknæ er ofte en sekundær problematik til noget andet. 

De 2 mest hyppige årsager er:
Pronation af foden, hvor man falder ind på hælen under løb eller gang.
Manglende styrke omkring muskulaturen på ydersiden af hoften, så knæet falder ind under løb eller gang.
Hvis du løber med både indfald på knæ og hofte vil jeg anbefale at søge fysioterapeut med det samme som forebyggende behandling.

Den korte udgave:
Løberknæ skyldes irritation/inflammation af den lange sene gående fra hoftenkammen og ned på øverste forreste del af skinnebenet. Senen krydser hen over knæet på ydersiden og der kan her opstå friktion i mellem sene og lårbensknogle.

Symptomer?
Smerter på ydersiden af knæet, føles ofte som et blåt mærke. Smerterne kan også trække ned over knæet eller op på forside/yderside af hoften.
Ved løb ved smerterne ofte være til stede ved opstart, aftage lidt når knæet bliver varmt og herefter vende tilbage.
Under gang vil smerter primært være til stede når man går ned af trapper eller ned af bakke.

Behandling?
Træning! 
Det der giver størst effekt med minimal indsats er, at styrke de stabiliserende hoftemuskler.
De 2 nemmeste øvelser er hhv. muslingen og sideliggende benløft (se nederst).
Det vil også være  en god idé at træne de stabiliserende muskler i foden. Disse er lidt mere tekniske, så tag en snak med din fysioterapeut.

Prognose?
Såfremt du får genoptrænet de rigtige muskler korrekt er prognosen god. Allerede efter 14 dage vil der være mærkbar forskel, efter 1-2 måneder burde du være smertefri.
Dette afhænger selvfølgelig også af andre skader, alder og grundform.

Musling

Sideliggende benløft/hofteabduktion

Formål: 
Styrke de dybe hofte stabilisatorer. 
Dette medfører mindre stress på knæ samt lænd under aktivitet.

Beskrivelse:
Lig på siden, knæ og hofter bukket til ca. 90grader.
Kroppen skal rulles let frem over bækkenet.
Løft øverste knæ, så du laver en udadrotation i hoften.
Det gælder ikke om at løfte benet så højt som muligt.
Når du mærker kontakt til muskulaturen dybt i balden stoppes bevægelsen.

Mængde:
Udføres 3 gange om ugen.
3 sæt af 12-20 gentagelser
Der holdes “pause” i toppen på 2-3sek
Kan progredieres med elastik som vist på billedet.

Formål:
At styrke de laterale hofte stabilisatorer, gluteus medius samt gluteus minimus.
Ved at styrke muskulaturen på ydersiden af hoften mindsker du “drop” i hoften under gang, løb mm., hvilket nedsætter belastningen på hhv. fod, knæ, hofte og lænd.

Anvendelse:
Øvelsen kan bruges ved skinnebensbetændelse, generelle knæsmerter, hoftesmerter samt lændesmerter.

Beskrivelse:
Lig på siden, rul let frem over bækkenet, pas på at du ikke stritter med bagdelen/svajer i lænden.
Øverste ben skal være godt tilbage således, at det er på lige linje med resten af kroppen eller lidt bagud.
Benet løftes lige op, hælen øvest. Løft ikke benet højere and at du kan fastholde benet helt strakt. Med andre ord, du må ikke komme til at bøje i hoften.

Mængde:
Udføres 3 gange om ugen.
3 sæt af 12-20 gentagelser
Der holdes “pause” i toppen på 2-3sek
Øvelsen kan progredieres med en elastik omkring knæene.